(Kienthuc.net.vn) - Những tia chớp cắt ngang bầu trời nếu nhìn theo góc độ nghệ thuật sẽ là hình ảnh rất đẹp.

Tia chớp có thể di chuyển với tốc độ 150.000 km/giây và đạt tới nhiệt độ 30.000 độ C.

Các tia chớp vạch thành đường ngoằn ngoèo chẽ nhành nom tựa cành cây dốc ngược phóng xuống đất.

Không phải ngẫu nhiên tia chớp lại có hình dạng đặc biệt như vậy…

…chớp mở đường tìm nơi có điện tích dương mà tới, nên tạo ra đường dích dắc hình cành cây.

Phần đáy đám mây trong cơn mưa có mang điện tích âm, còn mặt đất do cảm ứng mà có điện tích dương.

Sự phóng điện giữa hai vật thể khởi đầu bằng một chớp mang điện tích âm từ đáy đám mây phóng xuống mặt đất để mở đường…

…và tạo ra tia chớp mở đường.

Chớp mở đường thường không tạo ánh sáng mạnh.

Ánh chớp chúng ta hay nhìn thấy xuất hiện khi đầu tia chớp kéo dài tới gần sát mặt đất, điện tích dương tập trung ở đỉnh nhọn các vật thể dưới đất bị điện tích âm của chớp mở đường hút lên, tất cả điện tích dương ùa theo, đi ngược lại con đường mà chớp mở đường đã mở ra…

...và trung hòa với các điện tích âm vốn có trên đường đi mà phát ra ánh sáng chói lòa.