"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư".

Lớp học của thầy Đồ.

Theo Nho giáo ngày xưa, học sinh quý trọng thầy giáo theo thứ bậc:"Quân, Sư, Phụ", nghĩa là học sinh phải kính trọng thầy giáo hơn cả cha mẹ, thầy chỉ sau vua là người thay Trời trị vì thiên hạ.

Thầy Đồ dạy chữ Nho.

Trường làng.

Thầy trò trường Trung học Chơn Phước Phượng - Đồng Hới năm 1953.

Trường Nguyễn Văn Trỗi (khóa học 1965-1970)

Lớp học năm 1968.

Nữ sinh lớp 10 năm 1969-1970, Học viện âm nhạc VN.

Giảng viên Học viện Âm nhạc Việt Nam năm 1975.

Trường Đồng Khánh nổi tiếng một thời.

Thầy trò trường Lê Văn Tám (năm 1973).

Thầy trò lớp Đệ Tam B năm học 1966-1967. Từ trái: Thầy Mai Văn Nhãn (Lý -Hóa), học sinh Trần Thị Hồng Huệ, Lê Thị Mãnh, Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Trần Kim Lan, và thầy Trần Ngọc Thịnh (Anh văn).

Lễ chào cờ trường Trung học Kiến Tường năm 1974.

Theo TTTĐ