Không khó để hiểu vì sao cha không trực tiếp sinh ra ta nhưng là người luôn cùng ta trưởng thành, mang lại cho ta nhiều ân tình khác mẹ.

Nhung buc anh dep nhat ve tinh cha con - Anh 1

Nhung buc anh dep nhat ve tinh cha con - Anh 2

Nhung buc anh dep nhat ve tinh cha con - Anh 3

Nhung buc anh dep nhat ve tinh cha con - Anh 4

Nhung buc anh dep nhat ve tinh cha con - Anh 5

Nhung buc anh dep nhat ve tinh cha con - Anh 6

Nhung buc anh dep nhat ve tinh cha con - Anh 7

Nhung buc anh dep nhat ve tinh cha con - Anh 8

Nhung buc anh dep nhat ve tinh cha con - Anh 9

Nhung buc anh dep nhat ve tinh cha con - Anh 10

Nhung buc anh dep nhat ve tinh cha con - Anh 11

Ảnh: Internet

Chi Chi/Người Đưa Tin