Được xây dựng từ năm 1792-1800, Nhà Trắng là nơi ở và làm việc chính thức của các đời Tổng thống Mỹ từ đầu thế kỷ 19 đến nay.

Nhung buc anh de doi ve Nha Trang cua My (1) - Anh 1

Bức tranh khắc cảnh Nhà Trắng nhìn từ sông Potomac, thập niên 1950.

Nhung buc anh de doi ve Nha Trang cua My (1) - Anh 2

Một trong những bức ảnh chụp đầu tiên về Nhà Trắng, thập niên 1860. Ảnh: GettyImages.

Nhung buc anh de doi ve Nha Trang cua My (1) - Anh 3

Nhà Trắng cuối thế kỷ 19. Ảnh: GettyImages.

Nhung buc anh de doi ve Nha Trang cua My (1) - Anh 4

Phòng làm việc của Tổng thống Mỹ ở Nhà Trắng, năm 1898. Ảnh: GettyImages.

Nhung buc anh de doi ve Nha Trang cua My (1) - Anh 5

Người da màu biểu tình chống phân biệt chủng tộc bên ngoài Nhà Trắng, đầu thế kỷ 20. Ảnh: GettyImages.

Nhung buc anh de doi ve Nha Trang cua My (1) - Anh 6

Một bức tranh khắc về Nhà Trắng, khoảng năm 1900. Ảnh: GettyImages.

Nhung buc anh de doi ve Nha Trang cua My (1) - Anh 7

Phòng xanh, nơi ở của Tổng thống Mỹ tronga Nhà Trắng, khoảng năm 1900. Ảnh: GettyImages.

Nhung buc anh de doi ve Nha Trang cua My (1) - Anh 8

Nhà Trắng đầu thế kỷ 20. Ảnh: GettyImages.

Nhung buc anh de doi ve Nha Trang cua My (1) - Anh 9

Phòng ngủ của Tổng thống William McKinley trong Nhà Trắng, năm 1901. Ảnh: GettyImages.

Nhung buc anh de doi ve Nha Trang cua My (1) - Anh 10

Nhà Trắng trong một bưu thiếp đề ngày 20/11/1905. Ảnh: GettyImages.

Nhung buc anh de doi ve Nha Trang cua My (1) - Anh 11

Bên trong phòng xanh, năm 1908. Ảnh: GettyImages.

Nhung buc anh de doi ve Nha Trang cua My (1) - Anh 12

Phòng ăn của Nhà Trắng, năm 1908. Ảnh: GettyImages.

Nhung buc anh de doi ve Nha Trang cua My (1) - Anh 13

Khu vườn ươm bên Nhà Trắng năm 1908. Ảnh: GettyImages.

Nhung buc anh de doi ve Nha Trang cua My (1) - Anh 14

Bên trong vườn ươm của Nhà Trắng, 1908. Ảnh: GettyImages.