Cấm xe chở hàng nguy hiểm, nơi cầu tạm, nơi thường tắc đường có những biển báo mà thực tế rất ít xuất hiện.

Quy chuẩn 41/2016 (hiệu lực từ 1/11) quy định đầy đủ những loại biển báo xuất hiện trên đường tại Việt Nam. Cách thức thể hiện, nội dung quy định học hỏi nhiều từ các nước phát triển ở châu Âu, đồng thời do thực tế địa hình, chất lượng đường sá mà có nhiều biển báo không được sử dụng ngoài thực tế, hoặc rất hiếm gặp.

Dưới đây là những biển báo như vậy:

Nhung bien bao giao thong it gap tai Viet Nam - Anh 1

Nhung bien bao giao thong it gap tai Viet Nam - Anh 2

Nhung bien bao giao thong it gap tai Viet Nam - Anh 3

Nhung bien bao giao thong it gap tai Viet Nam - Anh 4

Nhung bien bao giao thong it gap tai Viet Nam - Anh 5

Nhung bien bao giao thong it gap tai Viet Nam - Anh 6

Nhung bien bao giao thong it gap tai Viet Nam - Anh 7

Nhung bien bao giao thong it gap tai Viet Nam - Anh 8

Nhung bien bao giao thong it gap tai Viet Nam - Anh 9

Nhung bien bao giao thong it gap tai Viet Nam - Anh 10

Nhung bien bao giao thong it gap tai Viet Nam - Anh 11

Nhung bien bao giao thong it gap tai Viet Nam - Anh 12

Minh Hy (Vnexpress)