(CL)- Một gia đình sống ở thành phố Coventry, miền trung nước Anh, tuyên bố ngôi nhà họ mới chuyển đến 6 tháng nay bị ma ám, và dẫn chứng minh họa hùng hồn là những gì được ghi lại trong đoạn video này. Phản ánh của Telegraph.

Nguyễn Hiền (Theo Telegraph)