Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo Nhựa Tiền Phong .NTP đăng ký bổ sung số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Hơn 13 triệu cổ phiếu của Nhựa Tiền Phong NTP đã được đăng ký bổ sung để trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 30%/ cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong NTP sau khi đăng ký bổ sung là 56,4 triệu cổ phiếu.

Từ năm 2010 đến nay, Nhựa Tiền Phong duy trì doanh thu từ 2.000 tỉ đồng đến 2.500 tỉ đồng mỗi năm. Tính đến ngày 28/05/2014, hai cổ đông lớn hiện tại của Nhựa Tiền Phong NTP là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước SCIC 37,1% và The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd 23,8%.