CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) cho biết, kết quả sản xuất - kinh doanh hợp nhất 9 tháng năm 2016 của Công ty có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2015.

Nhua Tien Phong dat doanh thu tren 3.122 ty dong - Anh 1

Ảnh Internet

Cụ thể, sản lượng đạt 61.762 tấn, doanh thu đạt hơn 3.122 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 316,3 tỷ đồng và lần lượt tăng so với cùng kỳ là 34,5%; 36,7% và 7,5%.

So với chỉ tiêu kinh doanh của năm 2016, hiện tại sản lượng đã đạt 79,1% và doanh thu đạt 80% kế hoạch. Được biết, kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng mạnh là do NTP đã áp dụng chính sách bán hàng với khuyến mại đặc biệt trong tháng 4 và tháng 8 năm nay.

Thanh Sơn