CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị Công ty về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016.

Nhua Tien Phong chuan bi tam ung co tuc dot 1 nam 2016 ty le 15% - Anh 1

Cụ thể, NTP sẽ tạm ứng với tỷ lệ 15% (mỗi cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Như vậy, dự kiến NTP sẽ phải chi hơn 111 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức vào thời điểm dự kiến trong tháng 12/2016.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, NTP đạt doanh thu thuần 3.103 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 284 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016, NTP đang có 367 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong khi đó, công ty đang nắm khoảng 287 tỷ đồng tiền và tương đương tiền.