VIT- Phòng báo chí của tập đoàn EuroTorp cho biết, trong thời gian tới, khối lượng cung cấp ngư lôi hạng nhẹ MU-90 Impact thế hệ mới sẽ tăng mạnh.