VinaCorp- Vài trò của Ngân hàng TW rất quan trọng đối với việc điều hành chính sách kinh tế của một quốc gia. Vậy, cách thức tác động vào thị trường như thế nào và sử dụng các công cụ gì cho hiệu quả là một trong những vấn đề cần nghiên cứu kỹ lưỡng của các chuyên gia. Trên giác độ cá nhân tác giả muốn đưa ra một số quan điểm trong việc điều hành chính sách tiền tê.

1. Xác định lại những chức năng được giao cho NHTW như nào cho hợp lý ? Mỗi quốc gia đều phải xác định một cách rõ ràng vai trò của NHTW, mỗi ngân hàng khi hoạt động kinh doanh đều chịu sự quản lý bởi cả luật kinh doanh ( với tư cách là doanh nghiệp) và Luật tổ chức tín dụng ( với tư cách là nghành nghề kinh doanh đăc biệt). Có những vấn đề cần phải được quốc hội thông qua ( điều hành theo luật ) và có những vấn đề ngân hàng TW có thể đưa ra những văn bản pháp quy để điều hành. NHTW mỗi nước khác nhau có quyền hạn rất khác nhau như phát hành tiền, quyền giám sát các tổ chức tín dụng, quyền đưa ra các quy định về mức lãi trần, lộ trình tăng vốn, lãi xuất cơ bản,…, trong khi đó có những quyền cần phải được quốc hội thông qua để tránh những quyết định mang tính chủ quan của riêng NHTW mà không được sự đồng thuận của đại bộ phân dân chúng thể hiện bằng việc thông qua luật được quốc hội chấp thuận. Nghành NH là nghành rất dễ động chạm và xung đột lợi ích của nhiều đối tượng khác nhau, xác định phạm vị và quyền hạn của NHTW rất cần thiết để tránh tình trạng lạm quyền và đảm bảo lợi ích chung, dài hạn của đại bộ phận dân chúng. 2. Can thiệp bằng công cụ thị trường thay vì hành chính. Việc can thiệp vào thị trường tài chính tiền tệ nên áp dụng các biện pháp mang tính thị trường thay vì áp dụng các biện pháp hành chính làm méo mó thị trường, giảm hiệu quả của chính sách vì vẫn tồn tại các giao dịch ngầm. Cụ thể: - Muốn tránh lãi xuất thị trường tăng cao thì sử dụng các công cụ như lãi suất chiết khấu, lãi xuất tái cấp vốn, thị trường mở… thay vì áp đặt lãi xuất trần. - Muốn quản lý vàng, ngoại tệ thì nên đưa vào quản lý tại sàn giao dịch, thay vì cấm giao dịch. - Muốn các ngân hàng có thể đảm bảo được những rủi ro và tránh phá sản thì nên quy định về các tỷ lệ an toàn thay vì bắt buộc phải tăng vốn điều lệ. - Muốn đảm bảo chất lượng mở chi nhánh của các Ngân hàng thì nên đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể để những Nh đủ điều kiện thì mở, không đủ thì không được mở thay vì cấm mở hay tạm dừng cấp phép. - Muốn hướng các nguồn vốn cho vay của Ngân hàng vào những lĩnh vực sản xuất thì cần đánh thuế cao cho vay vào lĩnh vực phi sản xuất chứ không nên buộc các ngân hàng phải giảm tỷ lệ cho vay lĩnh vực phi sản xuất, vì Ngân hàng không dễ dàng phá hợp đồng với khách hàng để giảm tỷ lệ theo đúng quy định của NHTW.