Ngày 23/6/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1416/QĐ-NHNN cho phép Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh phát hành giấy tờ có giá dài hạn trong nước năm 2008.