Nhom mau nao co the truyen cho nhau? - Anh 1

Nhóm máu O- có thể truyền cho tất cả mọi người trong trường hợp khẩn cấp, theo Now I've Seen Everything.

Theo Hội An/vnexpress.net