Hè về vang tiếng ve ca

Hoa phượng thắp lửa tỏa ra nắng vàng
Trời xanh, mây trắng lang thang
Buồn vui bất chợt, rộn ràng mùa thi.

Nỗi buồn mùa phượng chia ly,
Dâng đầy trong mắt, người đi phương nào?
Đỏ tươi hoa phượng - máu trào,
Rụng rời cánh thắm, thấm vào nhớ thương.

Đi xa, sao cứ vấn vương...?
Nhớ chăng kẻ đợi, đỏ đường phượng rơi.
Lá xanh, hoa đỏ - đôi nơi
Tình xưa, bạn cũ, xa xôi muôn trùng...

Người xuống biển, kẻ lên rừng,
Kiếm tìm phú quý, vui cùng công danh.
Nhớ chăng, dưới bóng phượng xanh...?
Câu thề, lời hẹn trung thành năm xưa... /.

Caocongkien (Nguyễn Văn Cường)