Bye bye nỗi sợ đi vì bọn tớ mách nước cho rồi!

Công thức lượng giác là công cụ đầu tiên để bạn xử lí rất rất nhiều bài tập toán học. Ấy thế nhưng, nó lại nhiều quá, dài quá, khiến không tí teen vã mồi hôi hột để học thuộc mà vẫn thường xuyên nhầm lẫn. Dành 15 phút cùng iOne xem mọi thứ dễ dàng đi nhiều nhé: • Sin= đối/ huyền Cos= kề/ huyền Tan= đối/ kề Cot= kề/ huyền ♥Thần chú: Sin đi học, Cos không hư, tan đoàn kết, cotan kết đoàn Hoặc: Sao đi học, cứ khóc hoài, thôi đừng khóc, có kẹo đây! • Công thức cộng: Cos(x y)= cosxcosy sinxsiny Sin(x y)= sinxcosy cosxsiny ♥Thần chú: Cos thì cos cos sin sin Sin thì sin cos cos sin rõ ràng Cos thì đổi dấu hỡi nàng Sin thì giữ dấu xin chàng nhớ cho! Tan(x+y)= Thần chú: Tan một tổng hai tầng cao rộng Trên thượng tầng tan cộng cùng tan Hạ tầng số 1 ngang tàng Dám trừ đi cả tan tan oai hùng Hoặc: Tang tổng thì lấy tổng tang Chia một trừ với tích tang, dễ òm. • Công thức biến đổi tổng thành tích: Ví dụ: cosx+cosy= 2cos cos (Tương tự những công thức như vậy) ♥ Thần chú: cos cộng cos bằng 2 cos cos Cos trừ cos bằng 2 sin sin Sin cộng sin bằng 2 sin sin Sin trừ sin bằng 2 cos sin. * Tan ta cộng với tan mình bằng sin hai đứa trên cos mình cos ta. • Công thức biến đổi tích thành tổng: Ví dụ: cosxcosy=1/2[cos(x+y)+cos(x-y)] (Tương tự những công thức như vậy) Thần chú: Cos cos nửa cos-cộng, cộng cos-trừ Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-cộng Sin cos nửa sin-cộng cộng sin-trừ. • Công thức nhân đôi: Ví dụ: sin2x= 2sinxcosx (Tương tự những công thức như vậy) Thần chú: Sin gấp đôi = 2 sin cos Cos gấp đôi = bình cos trừ bình sin = trừ 1 cộng hai bình cos = cộng 1 trừ hai bình sin (Chúng mình chỉ việc nhớ công thức nhân đôi của cos bằng thần chú trên rồi từ đó có thể suy ra công thức hạ bậc.) Tang gấp đôi=Tang đôi ta lấy đôi tang (2 tang) Chia 1 trừ lại bình tang, ra liền. • Hàm số lượng giác và các cung có liên quan đặc biệt: Ví dụ: Cos(-x)= cosx Tan( + x)= tan x Thần chú: Sin bù, Cos đối,Tang Pi, Phụ nhau Sin Cos, ắt thì phân chia Hoặc : Cos đối, sin bù, phụ chéo, hơn kém pi tang . Hin