Tài sản của các hộ gia đình Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới trong quý II do giá bất động sản tăng.

Nho Fed, nguoi My giau chua tung co - Anh 1

Theo số liệu của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), tính đến cuối quý II, tổng tài sản của các hộ gia đình và tổ chức phi chính phủ Mỹ, gồm giá trị bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản khác, trừ đi các khoản thế chấp và nợ khác tăng 695 tỷ USD lên 85,7 nghìn tỷ USD.

Các hộ gia đình Mỹ đã mất gần 13 nghìn tỷ USD trong giai đoạn suy thoái kinh tế nhưng nhờ thị trường chứng khoán tăng cùng với giá bất động sản tăng, tài sản của họ cũng tăng 30 nghìn tỷ USD trong vòng 5 năm qua cùng với chương trình nới lỏng định lượng của Fed.

Hiện tài sản hộ gia đình cao hơn GDP khoảng 4,8 lần. Từ năm 1950 đến cuối những năm 1990, tỷ lệ này dao động trong khoảng 3-4 lần.

Tuy nhiên, tài sản hộ gia đình tăng lại có tác động rất ít trong việc thúc đẩy tăng trưởng chung của nền kinh tế. Thực tế, giá các tài sản như cổ phiếu, bất động sản đều lập kỷ lục song tăng trưởng kinh tế của Mỹ vẫn hết sức chậm chạp.

Minh Phương

Theo WSJ