Theo người dân cho biết, ngày 19/6 số cây chết khô tại 2 tuyến phố Trần Bình, Nguyễn Hoàng đã được cơ quan chức năng nhổ bỏ.

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 20/6, tại tuyến phố Trần Bình, Nguyễn Hoàng các gốc cây chết khô ngổn ngang đã được đơn vị quản lý nhổ bỏ và thu gom. Tại nhiều hố đất, màu đất còn mới và sót lại các túi lưới dày đã từng được dùng để bó các gốc cây khi trồng.

Người dân cho biết các cây chết được nhổ bảo vào ngày 19/6 và cũng chưa biết khi nào đơn vị quản lý mới tiến hành trồng lại cây.

Môt số hình ảnh phóng viên ghi nhận vào ngày 20/6 tại tuyến phố Trần Bình, Nguyễn Hoàng:

Nho bo cay chet kho tai 2 tuyen pho Tran Binh, Nguyen Hoang - Anh 1

Vào ngày 19/6 đơn vị quản lý đẫ tiến hành nhổ bỏ các cây chết khô.

Nho bo cay chet kho tai 2 tuyen pho Tran Binh, Nguyen Hoang - Anh 2

Một cây chết khô đã được nhổ bỏ như vẫn nằm ngổn ngang chưa được thu gom.

Nho bo cay chet kho tai 2 tuyen pho Tran Binh, Nguyen Hoang - Anh 3

Hơn 20 cây xanh tại phố Trần Bình đã được nhổ bỏ.

Nho bo cay chet kho tai 2 tuyen pho Tran Binh, Nguyen Hoang - Anh 4

Một bọc lưới dày dùng để bó rễ, được người dân cho là nguyên nhân dẫn đến cây chết còn sót lại.

Nho bo cay chet kho tai 2 tuyen pho Tran Binh, Nguyen Hoang - Anh 5

Cả tuyến phố chỉ còn trơ lại một cây sống.

Nho bo cay chet kho tai 2 tuyen pho Tran Binh, Nguyen Hoang - Anh 6

Một bọc lưới còn sót lại.

Nho bo cay chet kho tai 2 tuyen pho Tran Binh, Nguyen Hoang - Anh 7

Vỏ cây khô còn sót lại

Nho bo cay chet kho tai 2 tuyen pho Tran Binh, Nguyen Hoang - Anh 8

Người dân xin về làm củi đun.

Anh Quách