NHNN ngày 4/10/2016 đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tăng vốn điều lệ từ 16.311,8 tỷ đồng lên 17.127 tỷ đồng.

Theo phương án được ĐHCĐ thông qua, MB sẽ tăng vốn thêm 815,59 tỷ đồng thông qua việc phát hành 81,559 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2015 theo tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu. Nguồn thực hiện phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế của MB năm 2015. Thời gian thực hiện vào quý 4/2016.

Trước đó, tháng 9/2015 MBB đã trả cổ tức đợt 1/2015 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Như vậy trong khi các ngân hàng khác chây ỳ không trả cổ tức cho cổ đông thì tỷ lệ cổ tức của MBB năm vừa qua đạt 10%.

NHNN da chap thuan cho ngan hang Quan doi tra co tuc 5% bang co phieu - Anh 1

Nếu việc phát hành này toàn tất, năm 2016 MB sẽ thu về 1.127,4 tỷ đồng từ các đợt phát hành cổ phiếu (trước đó là đợt phát hành 31 triệu cổ phiếu để sáp nhập công ty tài chính Sông Đà vào MB đã hoàn thành vào 5/4/2016). Nguồn vốn này để xây trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh, đầu tư công nghệ và các trang thiết bị cho ngân hàng.

Kết thúc quý 2/2016, lợi nhuận sau thuế của MB đạt 1.508 tỷ đồng, tăng 4,87% cùng kỳ năm trước trong đó hầu hết các mảng kinh doanh của MB trừ mảng dịch vụ đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên ngân hàng chỉ phải trích lập dự phòng 582 tỷ trong kỳ (cùng kỳ 2015 phải trích lập 1.187 tỷ đồng).

Hiện Viettel vẫn đang là cổ đông lớn nhất của MBB (15,04%) thếp theo là SCIC (10,03%), Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (gần 8%)...

NHNN da chap thuan cho ngan hang Quan doi tra co tuc 5% bang co phieu - Anh 2