Chữ viết tay của bạn nghiêng trái, nghiêng phải hay thẳng tắp? Nếu nghiêng phải, bạn dễ gần, thân thiện, thích giao lưu kết bạn với mọi người.

Nhin net chu, doan net nguoi - Anh 1

Maruko (theo Buzzfeed)