Hanoinet - Khép lại những lo toan, bức xúc của những dự án chậm tiến độ như đường 5 kéo dài, cầu Vĩnh Tuy, Nhật Tân nhìn một cách tổng thể để thấy rằng, bộ mặt giao thông Hà Nội đang có một sự chuyển biến tích cực.