Các phiên chất vấn hơn 2 ngày qua ghi nhận nhiều câu hỏi, tranh luận thẳng thắn của đại biểu Quốc hội với các thành viên Chính phủ. Hãy cùng báo Lao Động nhìn lại các câu hỏi này.