Thương xá Tax không chỉ nổi tiếng nhờ vị trí thương mại có giá trị lớn, mà còn là nơi chứng kiến sự thăng trầm lịch sử thương mại của Sài Gòn – TP.HCM.