Nếu hai tay khép trước ngực, người này khó tính, khép kín. Hai tay mở ra, biểu lộ sự chào đón, hoan nghênh.

Nhin cu chi biet bi mat noi tam - Anh 1

Nhin cu chi biet bi mat noi tam - Anh 2

Nhin cu chi biet bi mat noi tam - Anh 3

Nhin cu chi biet bi mat noi tam - Anh 4

Nhin cu chi biet bi mat noi tam - Anh 5

Nhin cu chi biet bi mat noi tam - Anh 6

Nhin cu chi biet bi mat noi tam - Anh 7

Nhin cu chi biet bi mat noi tam - Anh 8

Nhin cu chi biet bi mat noi tam - Anh 9

Nhin cu chi biet bi mat noi tam - Anh 10

Nhin cu chi biet bi mat noi tam - Anh 11

Nhin cu chi biet bi mat noi tam - Anh 12

Nhin cu chi biet bi mat noi tam - Anh 13

Theo Vnexpress