Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất 3 cơ sở giết mổ lợn giữa khu dân cư trên địa bàn huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Cả 3 cơ sở trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật về môi trường và các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo VTC