Ngày 25/11, tại Hải Phòng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò và những yêu cầu đặt ra của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận trong giai đoạn mới”.

Nhieu yeu cau dat ra trong cong tac dao tao, boi duong can bo Mat tran - Anh 1

Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo đã tập trung thảo luận vào các nội dung, chuyên đề: Vai trò và những yêu cầu đặt ra của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận trong giai đoạn mới; Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng; kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng giai đoạn 2014 - 2016; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Lê Chân - thực trạng và giải pháp; Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Hải và các kiến nghị đề xuất…

Nhieu yeu cau dat ra trong cong tac dao tao, boi duong can bo Mat tran - Anh 2

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết trách nhiệm của các đại biểu dự hội thảo và cho rằng hội thảo đề cao tính thực tiễn, đóng góp cho công tác nghiên cứu bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam, đồng thời thiết thực giúp cho Mặt trận thành phố Hải Phòng những kiến thức, lý luận trong thực tiễn về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận trong giai đoạn mới.

Tuấn Hải

Từ khóa

yêu cầu công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ mặt trận