ND - Thủ tục hành chính về công chứng, chứng thực triển khai theo hướng đưa về UBND cấp xã, phường, thị trấn là nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Song, trên thực tế, không phải ở địa bàn nào, người dân cũng thật sự được đáp ứng nguyện vọng một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn trước.