Thanh tra Chính phủ đã có thông báo nội dung thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành, chinh sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và một số thành viên trong thời gian từ năm 2010 đến tháng 6/2013, qua đó chỉ ra nhiều vi phạm.

Theo Thông báo số 2280/TB-TTCP ngày 1.9.2016 của Thanh tra Chính phủ, Công ty mẹ - Petrolimex đã đầu tư tài chính ngoài ngành nghề kinh doanh (ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản) với số tiền 2.255.618 triệu đồng trong đó đầu tư với giá trị lớn không đúng quy định: Tăng vốn đầu tư vào PG Bank 400.000 triệu đồng (chiếm 40% vốn điều lệ của đơn vị nhận vốn góp) và Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex 171.360 triệu đồng (chiếm 51% vốn điều lệ của đơn vị nhận vốn góp) không có sự chấp thuận của Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ; tăng vốn đầu tư 51.000 triệu đồng vào Công ty CP Bất động sản Petrolimex không có sự chấp thuận của Bộ Công Thương; sử dụng vốn kinh doanh 231.898 triệu đồng đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản không đúng với Nghị quyết của HĐQT; ủy thác cho các đơn vị thành viên vay dài hạn để đầu tư xây dựng các công trình, dự án 414.660 triệu đồng từ vốn chiếm dụng trong thanh toán, chưa bố trí được nguồn vốn cho đầu tư xây dựng, chưa thực hiện nghiêm việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo chủ trương của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nhieu vi pham trong cong tac quan ly - Anh 1

Trụ sở tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Một số khoản đầu tư của Công ty mẹ hiệu quả thấp, đầu tư 178.500 triệu đồng vào Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex và Công ty CP Bất động sản Petrolimex kém hiệu quả; đầu tư 38.811 triệu đồng vào Công ty CP Thương mại Tuyên Quang, Công ty TNHH Hóa chất PTN và Công ty CP Đầu tư & Phát triển Vâ Phong từ năm 2010 đến tháng 6/2013 không có cổ tức…

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, Petrolimex và một số công ty xăng dầu thành viên chưa thực hiện đúng quy định trong việc trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của Bộ Tài chính: Xác định sai sản lượng xăng dầu tiêu thụ thực tế, dẫn đến trích thiếu Quỹ Bình ổn giá 4.896 triệu đồng. Năm 2011, Petrolimex đã chỉ đạo các công ty xăng dầu thành viên kinh doanh có lãi trích lập Quỹ Bình ổn giá, thực tế 11 công ty đã trích tổng số tiền 221.279 triệu đồng không đúng đối tượng theo quy định.

Một trong những tồn tại trong quản lý hoạt động kinh doanh nữa là việc, Petrolimex đã hạch toán vào chi phí xăng dầu hao hụt vượt định mức, không đúng quy định của Quy chế Kinh doanh xăng dầu, làm giảm hiệu quả kinh doanh ; Tập đoàn thuê tàu vận tải xăng dầu của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco theo phương pháp thuê định hạn là chủ yếu, tuy đảm bảo được sự chủ động trong vận chuyển xăng dầu nhưng đơn giá thuê cao hơn nhiều so với thuê chuyến, dẫn đến tăng giá vốn, giảm hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, Petrolimex chưa quản lý chặt chẽ xăng dầu tiêu thụ trước các thời điểm điều chỉnh giá, sản lượng xăng xuất bán trước thời điểm tăng giá tại một số công ty thành viên tăng bất thường so với sản lượng bán bình quân. Đây là dấu hiệu sơ hở trong quản lý, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng nhưng Petrolimex chưa có biện pháp quản lý, khắc phục…

Một trong những tồn tại trong quản lý hoạt động kinh doanh nữa là việc, Petrolimex đã hạch toán vào chi phí xăng dầu hao hụt vượt định mức, không đúng quy định của Quy chế Kinh doanh xăng dầu, làm giảm hiệu quả kinh doanh; Tập đoàn thuê tàu vận tải xăng dầu của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco theo phương pháp thuê định hạn là chủ yếu, tuy đảm bảo được sự chủ động trong vận chuyển xăng dầu nhưng đơn giá thuê cao hơn nhiều so với thuê chuyến, dẫn đến tăng giá vốn, giảm hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, Petrolimex chưa quản lý chặt chẽ xăng dầu tiêu thụ trước các thời điểm điều chỉnh giá, sản lượng xăng xuất bán trước thời điểm tăng giá tại một số công ty thành viên tăng bất thường so với sản lượng bán bình quân. Đây là dấu hiệu sơ hở trong quản lý, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng nhưng Petrolimex chưa có biện pháp quản lý, khắc phục…

Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ ra nhiều sai phạm của Petrolimex và các đơn vị thành viên trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất. Cụ thể, về quản lý đầu tư xây dựng, từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2013, Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đã thực hiện đầu tư 178 công trình, dự án với tổng mức đầu tư 11.857.943 triệu đồng. Trong đó, có 29 dự án chậm tiến độ, 23 gói thầu có giá trị dự toán trên 5 tỷ đồng nhưng Tập đoàn không tổ chức đấu thầu theo quy định (Công ty Xăng dầu khu vực II). Đồng thời chỉ định nhà thầu không đủ năng lực tài chính (Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ). Tại công ty VIPCO, dự án tòa nhà VIPCO Tower 37 Phan Bội Châu, TP Hải Phòng đã dừng đầu tư do thiếu vốn. Dự án nhà ở Anh Dũng VII chưa giải phóng xong mặt bằng, chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, thu tiền của khách hàng nhưng chưa xây dựng nhà ở, đã dừng thi công do thiếu vốn. Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh để xảy ra những việc nêu trên trách nhiệm thuộc Tổng Giám đốc Petrolimex, Tổng Giám đốc, Giám đốc các công ty liên quan.

Trước những tồn tại, vi phạm tại Petrolimex, Thanh tra Chính phủ kiến nghị cần phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn và các công ty liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, quản lý hoạt động kinh doanh cũng như trong công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh xăng dầu.

H.Duy