Xây dựng nhà ở kiên cố không đúng với giấy phép và bản vẽ đã được cơ quan thẩm quyền cấp, vi phạm chỉ giới xây dựng, xây tường bao làm phòng...; trong quá trình thi công đã làm nứt tường, thợ hồ dẫm đạp làm hư hại mái tôn của nhiều nhà hàng xóm (ảnh trái) làm nước mưa chảy vào nhà họ. Ở hai công trình này việc che chắn bảo vệ cũng không được đơn vị thi công tuân thủ (ảnh phải) khiến gạch, xi măng, cát... rơi tứ tung xuống đất bay vào các nhà lân cận.