(HNM) - Ngày 5-1, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã kiểm tra tiến độ thi công một số tuyến giao thông trọng điểm ở thành phố.