QĐND - Tính đến hết ngày 11-8, hầu hết các trường đại học đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm học 2011-2012.

Trường Đại học Mỏ Địa chất thông báo tuyển 1.200 chỉ tiêu nguyện vọng 2 hệ đại học ở các Khoa: Địa chất (230 suất), Trắc địa (240 suất), Mỏ (100 suất), Công nghệ thông tin (240 suất), Cơ điện (240 suất), Xây dựng (60 suất) và Môi trường (90 suất). Khởi điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 là 15 điểm ở tất cả các Khoa. Điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào trường này chỉ dao động ở mức từ 14 đến 14,5, trừ Khoa Dầu khí lấy 17 điểm và Khoa Kinh tế lấy 15 điểm. Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển 10 chỉ tiêu nguyện vọng 2 với mức điểm nhận hồ sơ là 19 ở chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học. Các chuyên ngành còn lại đều lấy điểm 18 gồm: Lịch sử Đảng (30 chỉ tiêu), Quản lý văn hóa – tư tưởng (30 chỉ tiêu), Tư tưởng Hồ Chí Minh (20 chỉ tiêu), Giáo dục Chính trị (30 chỉ tiêu), Chính sách công (30 chỉ tiêu) và Biên dịch Tiếng Anh (10 chỉ tiêu). Đây là những chuyên ngành có điểm chuẩn nguyện vọng 1 thấp nhất, dao động từ 15 đến 16,5 điểm. Các chuyên ngành không lấy nguyện vọng 2 có điểm chuẩn khá cao, trong đó chuyên ngành Quan hệ công chúng và chuyên ngành Quan hệ quốc tế lấy điểm chuẩn tới 22,5 ở khối C. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lấy điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 15 ở các chuyên ngành: Sư phạm Tin học (11 suất), Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (47 suất), Công nghệ thông tin (61 suất), Giáo dục Chính trị - Giáo dục Quốc phòng (40 suất), Giáo dục Công dân (31 suất) và Sư phạm Triết học (14 suất). Chuyên ngành Công tác xã hội lấy 12 suất với mức điểm xét tuyển 15,5. Chuyên ngành Toán học lấy 31 suất với 17 điểm và chuyên ngành Sư phạm Tiếng Pháp lấy 13 suất với mức khởi điểm 20 ở khối D1. Trường Đại học Thương mại xét tuyển 360 chỉ tiêu nguyện vọng 2 ở các chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại, Quản trị nguồn nhân lực thương mại, Quản trị thương hiệu và Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe với mức điểm nhận hồ sơ bằng mức điểm chuẩn vào mỗi ngành ở nguyện vọng 1. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh lấy 30 chỉ tiêu nguyện vọng 2 với mức điểm 14 cho ngành Khoa học vật liệu, 30 chỉ tiêu 14,5 điểm cho ngành Vật lý, 90 chỉ tiêu cho chuyên ngành Toán – Tin học và 100 chỉ tiêu cho chuyên ngành Sinh học cùng lấy khởi điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 15. 50 chỉ tiêu cho nhóm ngành Công nghiệp sẽ xét tuyển từ cao xuống tới 17 điểm. 17 chuyên ngành của Trường Đại học Nha Trang lấy từ 60 đến 200 chỉ tiêu nguyện vọng 2 với điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm sàn. Trường Đại học Nông nghiệp I có 4 chuyên ngành xét tuyển nguyện vọng 2 cùng mức khởi điểm 13,5 là Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Tin học (mỗi ngành lấy 100 chỉ tiêu) và Sư phạm Kỹ thuật khối A (40 chỉ tiêu). Chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật khối B lấy 40 chỉ tiêu 15 điểm trở lên. Chuyên ngành Xã hội học lấy 100 chỉ tiêu ở mức 13 điểm cho khối A và D1, 100 chỉ tiêu 14,5 điểm cho khối C. Trường Đại học Cần Thơ công bố lấy 728 chỉ tiêu nguyện vọng 2 với điểm xét tuyển bằng điểm sàn ở 33 chuyên ngành. Riêng ngành Sư phạm Tiếng Pháp và ngành Ngôn ngữ Pháp chỉ xét tuyển nguyện vọng 2 ở khối D3. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) lấy cùng mức điểm 17 cho tất cả các chuyên ngành có xét tuyển nguyện vọng 2. Cụ thể: Toán cơ, Khoa học vật liệu, Công nghệ biển, Địa chính, Địa kỹ thuật – Địa môi trường, Khoa học đất cùng lấy 40; Toán – Tin ứng dụng, Địa chất cùng lấy 60; Khí tượng thủy văn – Hải dương học lấy 90; Địa lý lấy 45; Quản lý tài nguyên thiên nhiên lấy 35 và Sinh học lấy 30 chỉ tiêu. Tuyệt đại đa số các trường đại học dân lập đều công bố điểm xét tuyển nguyện vọng 2 không cao hơn mức điểm sàn. Ngày 25-8 tới là thời điểm các trường được phép nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2. Minh Thắng