Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường khẳng định: Việc thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM có lúc, có nơi chưa đảm bảo. Một số tiêu chí đã hoàn thành nhưng thiếu tính bền vững; việc rà soát những xã đạt và chưa đạt chưa làm được nhiều.

Sau khi tiến hành khảo sát tình hình xây dựng NTM tại các huyện: Thanh Chương Nam Đàn, Con Cuông, sáng 6/10, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM trên toàn tỉnh.

Dự và chỉ đạo cuộc họp có các đồng chí: Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhieu tieu chi nong thon moi hoan thanh nhung thieu ben vung - Anh 1

Buổi họp giữa đoàn giám sát của HĐND tỉnh với UBND tỉnh về thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020.

Đến hết tháng 8/2016, tổng nguồn vốn huy động, lồng ghép thực hiện chương trình xây dựng NTM được gần 24 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp hơn 3,4 nghìn tỷ đồng; vốn Trung ương hỗ trợ hơn 1 nghìn tỷ đồng; vốn hỗ trợ đầu tư của tỉnh hơn 763 tỷ đồng; vốn đầu tư của các huyện hơn 941 tỷ đồng; vốn đầu tư của cấp xã hơn 676 tỷ đồng ...

Trong 5 năm qua, tỉnh có chính sách hỗ trợ xi măng với số lượng gần 494 nghìn tấn, trong đó đã cung ứng gần 478 nghìn tấn cho các địa phương làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 151/431 xã đạt tiêu chí giao thông, có 313/431 xã đạt tiêu chí thu nhập.

Nhieu tieu chi nong thon moi hoan thanh nhung thieu ben vung - Anh 2

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực chỉ đạo NTM cho rằng do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động của các cấp, ngành, địa phương nên phong trào xây dựng NTM đã phát triển sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Bởi vậy, nguồn vốn huy động từ nhân dân vào xây dựng NTM chiếm hơn 29% trong tổng nguồn vốn huy động gần 24 nghìn tỷ đồng.

Toàn tỉnh đã có 117 xã cơ bản đạt chuẩn NTM, trong đó có 112 xã đã được UBND tỉnh có quyết định công nhận. Một số xã đã đạt chuẩn NTM nhưng có một số tiêu chí chỉ đạt ở mức tối thiểu như: trường học, môi trường, hệ thống chính trị.

Mục tiêu của Nghệ An, đến hết năm 2016 bình quân chung của cả tỉnh đạt 13 tiêu chí/xã, thêm 34 xã về đích NTM, có thêm 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; đến năm 2020 toàn tỉnh có 59% số xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, vùng đồng bằng khoảng 75%; 4 huyện thuộc 30a và Quỳ Châu khoảng 10%; 7 huyện miền núi còn lại, khoảng 25%; bình quân tiêu chí cả tỉnh đến năm 2020 là 16,5%.

Nhieu tieu chi nong thon moi hoan thanh nhung thieu ben vung - Anh 3

Xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương đang hoàn thiện công trình sân vận động xã, phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2016

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh đánh giá cao những thành tích trong xây dựng NTM trong những năm qua, đồng thời đặt ra những vấn đề cần quan tâm trong những năm tới như: Tỉnh cần có có giải pháp tháo gỡ nợ đọng trong xây dựng NTM tại các địa phương (toàn tỉnh còn nợ hơn 751 tỷ đồng xây dựng NTM); cần duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn, đặc biệt là các tiêu chí khó bền vững, như môi trường, ANTT xã hội, văn hóa...

Nhiều địa phương chưa quan tâm đến thu nhập bền vững tại chỗ cho nông dân. Với đặc thù là tỉnh có nhiều huyện miền núi, việc xây dựng NTM gặp khó khăn đối với đồng bào các dân tộc, vì vậy tỉnh cần đề đạt Chính phủ điều chỉnh một số tiêu chí cho phù hợp. Cần đánh giá tính hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế gắn với chương trình xây dựng NTM đã thực hiện trong những năm qua.

Đồng chí Vi Lưu Bình - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp PTNT tiếp thu các vấn đề cần quan tâm của các thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh, đồng thời giải thích một số vấn đề nợ trong xây dựng NTM, đang nằm trong tầm kiểm soát của tỉnh. Trên địa bàn tỉnh chưa có địa phương nào huy động quá sức dân, thời gian tới Văn phòng điều phối NTM tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo theo đề nghị của ban giám sát HĐND tỉnh.

Nhieu tieu chi nong thon moi hoan thanh nhung thieu ben vung - Anh 4

Trục đường chính của xóm Yên Phú đã được đổ bê tông theo tiêu chí NTM, từ nguồn đóng góp, ủng hộ của người dân.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong quá trình xây dựng NTM, tỉnh ta gặp một số thuận lợi, đó là kinh nghiệp của đội ngũ cán bộ chuyên môn; sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Bên cạnh đó cũng nhìn nhận vào nguồn đầu tư của tỉnh hạn hẹp, trong khi nhu cầu nguồn lực vào chương trình NTM rất lớn. Khó khăn lớn nhất là đồng bào miền núi chiếm khá nhiều, trong khi đời sống vật chất còn nhiều bất cập, khó khăn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, kết quả đạt được trong tiến trình xây dựng NTM trong những năm qua là đáng khích lệ. Các địa phương sử dụng nguồn lực thông qua các chương trình, dự án cơ bản tốt, nhiều địa phương lồng ghép có hiệu quả.

Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiến nghị: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại một số cơ sở trong thời kỳ đầu chưa cao; công tác quy hoạch chi tiết có nơi chưa đạt yêu cầu; hiệu quả trong công tác tái cơ cấu nông nghiệp chưa cao, chưa thực sự tác động đến cuộc sống người dân. Công tác chỉ đạo trong thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM có lúc có nơi chưa đảm bảo. Một số tiêu chí đã hoàn thành nhưng thiếu tính bền vững; việc rà soát những xã đạt và chưa đạt chưa làm được nhiều.

Thời gian tới, nhiệm vụ thực hiện xây dựng NTM là rất cao, do vậy tỉnh cần tận dụng các lợi thế của địa phương, vào cuộc một cách quyết liệt, tích cực hơn. UBND tỉnh cần bám sát nghị quyết của cấp trên để thực hiện sát với mục tiêu đề ra. Văn phòng điều phối NTM tỉnh cần rà soát cụ thể, tăng cường lồng ghép các nguồn lực của chương trình, dự án để vận dụng chương trình xây dựng NTM.

Xuân Hoàng