(VnMedia) - Nhà tôi mới lắp đặt dịch vụ Internet, tôi muốn biết khi đang vào mạng bằng đường truyền ADSL thì có thể sử dụng điện thoại được không? Nếu được thì cước sử dụng Mega VNN có bao gồm cước sử dụng điện thoại cố định không? (Minh Hà - Đồng Nai)

Trả lời: Đối với dịch vụ MegaVNN, bạn hoàn toàn có thể vừa vào mạng Internet, đồng thời vừa sử dụng điện thoại hay Fax đều được. Bạn cần phải cài đặt bộ tách lọc tín hiệu thoại và dữ liệu (Splitter) để có thể sử dụng đồng thời điện thoại và truy nhập Internet (một số modem ADSL đã tích hợp sẵn bộ tách lọc dữ liệu này). Ngoài ra MegaVNN còn có các ứng dụng như: Truy nhập Internet tốc độ cao, Video on demand; Game trực tuyến; Video conferencing; VOIP ... Đối với cước sử dụng dịch vụ Mega VNN và cước điện thoại sẽ được tính hoàn toàn riêng biệt. Bảo Hải