Năm nay, TT- Huế có 16.559 TS đăng ký dự thi. Ngày thi đầu tiên, có 181 TS bỏ thi (trong đó có 2 do đi trễ), 1 TS bị đình chỉ thi do mang tài liệu.