QĐND - Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, sáng 19-12, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh chủ đề “Tinh thần ngày toàn quốc kháng chiến bất diệt” và “Nét đẹp Bộ đội Cụ Hồ ngày nay”. Hơn 200 tác phẩm ảnh màu, trắng đen và một bảng trích đã giới thiệu những mốc son lịch sử của dân tộc trong cuộc kháng chiến giành độc lập, khái quát những thành tựu tiêu biểu của Đảng bộ và nhân dân thành phố qua các thời kỳ. Triển lãm còn trưng bày gần 80 bức ảnh thời sự - nghệ thuật phản ánh nét đẹp anh Bộ đội Cụ Hồ hôm nay của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh chiến sĩ thuộc Báo Quân đội nhân dân phía Nam. Các tác phẩm ghi lại khoảnh khắc đẹp của người chiến sĩ trong tình quân dân cá nước, luyện tập sẵn sàng chiến đấu, không ngại khó khăn, gian khổ làm nhiệm vụ trên bộ, trên không, nhất là canh giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT tham quan triển lãm.

QĐND - Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, sáng 19-12, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh chủ đề “Tinh thần ngày toàn quốc kháng chiến bất diệt” và “Nét đẹp Bộ đội Cụ Hồ ngày nay”. Hơn 200 tác phẩm ảnh màu, trắng đen và một bảng trích đã giới thiệu những mốc son lịch sử của dân tộc trong cuộc kháng chiến giành độc lập, khái quát những thành tựu tiêu biểu của Đảng bộ và nhân dân thành phố qua các thời kỳ. Triển lãm còn trưng bày gần 80 bức ảnh thời sự - nghệ thuật phản ánh nét đẹp anh Bộ đội Cụ Hồ hôm nay của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh chiến sĩ thuộc Báo Quân đội nhân dân phía Nam. Các tác phẩm ghi lại khoảnh khắc đẹp của người chiến sĩ trong tình quân dân cá nước, luyện tập sẵn sàng chiến đấu, không ngại khó khăn, gian khổ làm nhiệm vụ trên bộ, trên không, nhất là canh giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Triển lãm diễn ra đến ngày 10-1-2012 tại công viên Lam Sơn, công viên Chi Lăng và đường Đồng Khởi (quận 1).

Tin, ảnh: Hùng Khoa