Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo (KN, TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) và Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND thị xã Quảng Yên đã chỉ ra các tồn tại, thiếu sót.

Nhieu sai pham tai Trung tam Phat trien quy dat va Phong TN&MT - Anh 1

Trụ sở làm việc của UBND thị xã Quảng Yên. Ảnh: Trọng Tài

"Ngâm" đơn thư của dân

Qua kiểm tra tại 2 đơn vị, đoàn thanh tra chỉ rõ, hệ thống sổ sách theo dõi, xử lý đơn chưa theo mẫu quy định. Cả 2 đơn vị đều chưa thực hiện theo dõi đơn thư trên hệ thống máy tính, chưa mở sổ theo dõi đơn thư bằng giấy. Nội dung ghi chép chưa cập nhật kịp thời. Điều đáng nói, việc phân loại đơn thư còn có sự nhầm lẫn giữa đơn khiếu nại (KN) và đơn kiến nghị. Nội dung cập nhật còn có sự nhầm lẫn, chưa rõ ràng.

Cả 2 đơn vị đều không lưu trữ hồ sơ giải quyết đơn thư thành hệ thống riêng. Việc lưu trữ chưa có tính khoa học, gây khó khăn cho việc theo dõi, tìm kiếm cập nhật thông tin. 2 đơn vị đều chưa phân công cán bộ theo dõi đơn thư chuyên trách mà giao cho cán bộ văn thư kiêm nhiệm nên số liệu theo dõi chưa đầy đủ, kịp thời, nội dung cập nhật vào sổ còn nhiều thiếu sót và hạn chế.

Việc thụ lý, giải quyết và tham mưu giải quyết đơn thư của 2 đơn vị có nhiều vụ việc chưa đúng thời hạn quy định, tiến độ giải quyết còn chậm. Phòng TN&MT có 40/57 vụ việc giải quyết quá hạn; Trung tâm PTQĐ có số vụ việc giải quyết quá hạn là 31/95.

Kiểm tra 3 vụ việc KN do Phòng TN&MT tham mưu giải quyết và 4 hồ sơ vụ việc do Phòng trực tiếp thụ lý giải quyết, đoàn thanh tra khẳng định: Cả 3 hồ sơ đều không có thông báo thụ lý và không có quyết định thành lập đoàn hoặc tổ xác minh theo quy định.

Việc tham mưu thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa có thông báo lý do thu hồi theo quy định. Việc giải quyết KN chưa thực hiện đúng trình tự; có hồ sơ giải quyết kiến nghị của công dân còn để tồn, chưa giải quyết dứt điểm, dẫn đến vụ việc kéo dài.

Chưa xây dựng kế hoạch PCTN

Cả 2 đơn vị chưa xây dựng kế hoạch PCTN hàng năm để triển khai thực hiện theo quy định. Chưa thực hiện tốt việc báo cáo định kỳ công tác PCTN hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Việc công khai tài chính các đơn vị còn nhiều thiếu sót, hạn chế; một số bản kê khai tài sản, thu nhập chưa thể hiện đầy đủ các nội dung, không có chữ ký của người nhận bản kê khai trên các trang; chưa có sổ theo dõi kê khai tài sản, thu nhập; chưa có giao nhận khi nộp các bản kê khai.

Tại Trung tâm PTQĐ còn có bản kê khai không đúng mẫu theo quy định; tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng TN&MT, 100% các bản kê khai tài sản, thu nhập đều không điền đầy đủ thông tin theo quy định.

Với những tồn tại, thiếu sót trên, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên đã yêu cầu Trưởng phòng TN&MT, Giám đốc Trung tâm PTQĐ bố trí cán bộ có đủ năng lực chuyên môn làm nhiệm vụ theo dõi, xử lý đơn KN, TC; mở sổ theo dõi xử lý đơn thư, chấn chỉnh lại việc lưu trữ hồ sơ.

Trưởng phòng TN&MT kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với những cán bộ thiếu trách nhiệm để số lượng đơn thư giải quyết quá hạn còn lớn. Rút kinh nghiệm trong việc tham mưu giải quyết các đơn KN chưa đảm bảo trình tự, quy định.

Giám đốc Trung tâm PTQĐ rà soát lại các nội dung vụ việc để thực hiện dứt điểm các ý kiến chỉ đạo theo kết luận, kiến nghị giải quyết đơn thư. Quan tâm giải quyết các nội dung chưa dứt điểm đối với một số vụ việc.

Đồng thời yêu cầu cả 2 đơn vị phải thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác giải quyết KN, TC và PCTN theo đúng quy định.

Trọng Tài