Kết quả điều tra về gia đình Việt Nam 2006 cho thấy, 1/5 các ông bố và 7% các bà mẹ hoàn toàn không dành một chút thời gian nào cho việc chăm sóc con cái do họ phải lo kiếm sống.