(CAO) Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa VIII sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11 - 7 với nhiều nội dung quan trọng. Các đại biểu sẽ nghe báo cáo kết quả 3 năm (2011-2013) và 6 tháng đầu năm 2014 về việc thực hiện chương trình cải cách hành chính; tình hình kinh tế - xã hội TP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; tình hình thu chi ngân sách TP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 và kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND TP 6 tháng đầu năm 2014. Sở này cũng được giao phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo kết quả việc thực hiện nghị quyết của HĐND TP khóa VIII về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị.

Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết trong một phiên họp HĐND. Ảnh tư liệu.

Sở Tài chính báo cáo nội dung tình hình thu chi ngân sách TP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; phối hợp với các sở ngành liên quan thẩm định các tờ trình về phí, lệ phí trình HĐND TP. Chánh Văn phòng UBND TP chuẩn bị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND TP khóa VIII đến nay.

Giám đốc Sở Y tế chuẩn bị báo cáo công tác y tế dự phòng, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo về công tác chuẩn bị năm học mới 2014 - 2015, giám đốc Sở Nội vụ chuẩn bị báo cáo kết quả 3 năm (2011 - 2013) thực hiện Chương trình cải cách hành chính. Đây là các lãnh đạo sở ngành sẽ trả lời chất vấn trong kỳ họp tới....

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu sẽ nghe báo cáo về tình hình Biển Đông. UBND TP sẽ có tờ trình HĐND TP đề nghị điều chỉnh chế độ, chính sách đối với lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố và tiến hành bầu bổ sung 310 hội thẩm nhân dân (301 hội thẩm nhân dân cấp quận, huyện và 9 hội thẩm nhân dân cấp TP).

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào ngày 10 - 7.