Trước những ý kiến của dư luận về quy định xử phạt xe không chính chủ từ tháng 1, năm 2017, cơ quan chức năng khẳng định, đi xe không chính chủ sẽ không bị dừng xe để phạt, mà chỉ bị phạt khi đi làm thủ tục hay vi phạm giao thông.