(NDH) Nhiều ngân hàng thương mại giảm nhẹ tỷ giá USD/VND trong phiên giao dịch ngày 13/2, sau khi đưa giá mua USD lên mức cao nhất trong 1 tháng rưỡi là 21.090 đồng/USD.

Vietcombank, BIDV và SeABank cùng giảm giá mua USD đi 5 đồng xuống cùng mức 21.085 đồng. Tuy nhiên, đây vẫn là mức giá mua cao nhất trong số các ngân hàng được Người Đồng Hành khảo sát.

Một ngân hàng khác cũng hạ giá mua trong phiên này là ACB. Nhà băng này giảm giá mua USD từ 21.065 đồng xuống 21.060 đồng.

Ở chiều bán ra, ACB cũng giảm giá bán đi 5 đồng xuống 21.120 đồng/USD, giá bán thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát.

Vietcombank cũng giảm giá bán USD đi 5 đồng xuống 21.125 đồng/USD.

Tuy nhiên, giá bán phổ biến trong phiên này đứng ở mức 21.130 đồng.

Lúc 10h30 hôm nay, tỷ giá của một số ngân hàng thương mại được Người Đồng Hành khảo sát có diễn biến như sau:

Dưới đây là biểu đồ giao dịch USD của ACB trong 2 tháng qua.

Trung Nghĩa - Người Đồng Hành

Nhiều ngân hàng hạ tỷ giá USD

10 1017 56 reviews

(NDH) Nhiều ngân hàng thương mại giảm nhẹ tỷ giá USD/VND trong phiên giao dịch ngày 13/2, sau khi đưa giá mua USD lên mức cao nhất trong 1 tháng rưỡi là 21.090 đồng/USD.