Làng hoa Tây Tựu (huyện Từ Liêm) có nghề trồng hoa lâu đời và phát triển mạnh. Cả xã có 2.600 hộ dân thì có tới 95% số hộ tham gia trồng hoa với diện tích hơn 300 ha, góp phần tạo thu nhập ổn định cho các hộ gia đình. Ảnh: HUY HÙNG

Hơn 1.000 người tốt, việc tốt được biểu dương trong năm 2012 là những bông hoa đẹp, những tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được lựa chọn từ cơ sở, có thành tích trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Có được kết quả này là do các địa phương, đơn vị đã đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, chính quyền địa phương, đơn vị; thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Mỗi địa phương, đơn vị, tùy theo đặc thù của mình, đã lựa chọn, sáng tạo các hình thức và nội dung tổ chức thực hiện phù hợp, gắn chặt với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã có những mô hình, cách làm hay cần được nghiên cứu, trao đổi hoàn thiện để nhân rộng. Mô hình "Tiếng trống học tập" ở huyện Sóc Sơn là cách làm có nhiều ý nghĩa, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới. Ở đây, chính quyền địa phương quy định, các gia đình có con đang ở lứa tuổi đi học phải bố trí chỗ học tập cho các cháu, trang bị phương tiện học tập; sắp xếp thời gian sinh hoạt hằng ngày hợp lý và kết thúc mọi hoạt động vào lúc 19 giờ 30 phút để các cháu tập trung học tập. Nhờ thực hiện tốt quy định này mà nhận thức của người dân về đầu tư giáo dục cho thế hệ trẻ được nâng lên rõ rệt. Xã đã thành lập được 15 quỹ khuyến học, khuyến tài của các thôn và các dòng họ, góp phần đáng kể khích lệ phong trào thi đua học tập của các cháu cũng như sự quan tâm của gia đình đối với con em mình. Hiện xã đã hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục trung học. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được học tiếp tục trung học phổ thông đạt khoảng 98%.

Ở xã Tây Tựu (huyện Từ Liêm) trước đây, các đám tang đều tổ chức ăn uống trong hai, ba ngày với hàng trăm mâm cỗ. Hủ tục này là gánh nặng cả về mặt tâm lý và về mặt kinh tế đối với các gia đình. Thế nhưng hiện nay, xã Tây Tựu được đánh giá là đã có "cuộc cách mạng" trong xây dựng nông thôn mới nhờ thực hiện mô hình tang văn minh, tiết kiệm. Chính quyền, đoàn thể và lãnh đạo các cấp cơ sở đã quyết liệt tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa. Các chi bộ có Nghị quyết chuyên đề, yêu cầu đảng viên gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Các thôn khẩn trương thành lập ban tang lễ do trưởng thôn làm trưởng ban. Ban này có nhiệm vụ đứng ra tổ chức đám tang cho các hộ gia đình, cắt cử các hộ khác cùng tham gia giúp đỡ sao cho lễ tang diễn ra gọn nhẹ nhưng vẫn bảo đảm trang trọng, chu đáo. Trong hơn một năm qua, hàng chục đám tang đã được tổ chức theo nếp sống mới; ước tính mỗi đám tang tiết kiệm được chi phí hàng chục triệu đồng.

Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với tinh thần nâng cao năng lực, trách nhiệm, quyết tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở cũng là một cách làm đáng ghi nhận ở nhiều địa phương, đơn vị trong năm qua. Một số nơi, tinh thần này đã tạo ra được sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao; thái độ giao tiếp, ứng xử với nhân dân tốt hơn, xử lý công việc hiệu quả, để lại ấn tượng tốt đối với nhân dân. Điển hình như việc giải quyết tranh chấp 6,75 mẫu ruộng trên cánh đồng Soi giữa hai thôn Tư Sản và Lưu Thượng (xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên). Năm 2012, khi người dân ở thôn Tư Sản cho rằng sau quy hoạch của thành phố, giá bất động sản, trong đó có đất ruộng sẽ tăng cao, cho nên đã vào phần ruộng của người dân thôn Lưu Thượng để be bờ, đắp đập. Mâu thuẫn xảy ra gay gắt giữa hai thôn. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ các đối tượng đứng sau kích động một số người dân vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, vận động để người dân thôn Tư Sản hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật. Tiếp đó, UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 công dân thôn Tư Sản có hành vi vi phạm. Đồng thời, Huyện ủy chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể Đảng ủy, UBND xã Phú Túc, tập thể chi bộ thôn Tư Sản vì đã để xảy ra vụ việc mà không có biện pháp ngăn chặn kịp thời...

Các cơ quan, địa phương, đơn vị đã chủ động, tích cực xây dựng, cụ thể hóa các tiêu chí về tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo chức năng, nhiệm vụ, nghề nghiệp, lĩnh vực công tác và vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, ý thức rèn luyện, học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Các đảng ủy và chi ủy tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao và vai trò gương mẫu trong công tác, sinh hoạt để đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên...

Năm nay, TP Hà Nội xác định nhiệm vụ trọng tâm là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, đề ra thời gian khắc phục. Hoàn thành việc xác định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục quan tâm giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống đối với thế hệ trẻ, với cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp có kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện ở cơ sở...

Với chủ trương bám sát thực tiễn, mong rằng năm 2013 là năm mà việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục diễn ra sôi động mang lại những hiệu quả thiết thực hơn nữa ở tất cả các đơn vị trên địa bàn thành phố.