Hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2011, tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra nhiều hoạt động tiết kiệm điện năng thiết thực. Theo đó, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 26-3, Liên hiệp HTX Thương mại TP. Hồ Chí Minh cam kết sẽ tắt điện logo trên bảng hiệu và các thiết bị chiếu sáng tiêu tốn năng lượng trên toàn hệ thống siêu thị Saigon Co.op. Trong khi đó, hệ thống siêu thị Big C sẽ triển khai dự án tiết kiệm điện với tổng kinh phí là 13 tỷ đồng. Tại khối các cơ quan Nhà nước, Nhà văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh cũng cam kết sẽ tắt tất cả các thiết bị điện, ánh sáng và các chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian 1 giờ vào tối 26-3.

.Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, toàn tỉnh Bến Tre sẽ tham gia “Giờ Trái đất” năm 2011, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 26 -3. Theo đó, UBND TP. Bến Tre và 8 huyện triển khai các hoạt động hưởng ứng “Giờ Trái đất” năm 2011 đến tận các Tổ nhân dân tự quản. T.LUÂN