PN - Từ ngày 5/7/2011, Nghị định 34/2011/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, sẽ áp dụng 10 hình thức xử lý kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ quản lý và công chức không có chức vụ.

Theo quy định mới này, công chức bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách khi gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong lúc thi hành công vụ, sử dụng tài sản công trái pháp luật, không hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng, tự ý nghỉ việc từ ba - năm ngày/tháng. Công chức bị thôi việc trong các trường hợp: bị phạt tù, sử dụng giấy tờ không hợp pháp, nghiện ma túy, tự ý nghỉ việc trên bảy ngày/tháng, vi phạm nghiêm trọng các vấn đề về pháp luật, tham nhũng, kỷ luật lao động. Riêng đối với công chức giữ chức vụ quản lý sẽ bị giáng chức, cách chức trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xét xử hoặc bị đình chỉ công tác chờ xử lý kỷ luật, hưởng 50% lương theo ngạch, bậc và phụ cấp (nếu có). SONG KHÊ