Theo kế hoạch, cả năm 2008, EVN cần huy động khoảng 8.832 tỉ đồng vốn tín dụng thương mại của các ngân hàng trong nước, song qua 5 tháng đầu năm, các ngân hàng mới giải ngân được nguồn vốn đạt 2.204 tỉ đồng. Nguồn vốn còn lại, nhiều ngân hàng tuyên bố ngừng giải ngân do thiếu tính thanh khoản. Điều này đã khiến không ít dự án điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đứng trước nguy cơ bị đình đốn.