Hiện nay có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai có kế hoạch đầu tư mở rộng diện tích để phát triển sản xuất, song do còn vướng về quỹ đất nên chưa có điều kiện làm ăn một cách thuận lợi. Một số doanh nghiệp đang còn phải "dẫm chân" chờ các giải pháp đồng bộ từ phía các cấp chính quyền địa phương và ngành chức năng, xử lý những trường hợp lấn chiếm đất bất hợp pháp gây khó khăn cho các doanh nghiệp.

Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức được giao quỹ đất 112ha tại khu vực xã Ia Vêr (huyện Chưprông) để mở rộng diện tích trồng cây cao su. Sau khi thỏa thuận và đền bù hoa màu trên đất cho 34 hộ dân với tổng giá trị 1,4 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng, song có nhiều hộ không thực hiện đúng cam kết giao đất, thậm chí một số cá nhân còn xúi giục bà con phá vườn cây của đơn vị đã trồng ở vùng lân cận. Công ty TNHH một thành viên cao su Chư Sê được giao quỹ đất 3.600ha trồng cao su theo diện chuyển đổi rừng nghèo tại khu vực xã Ia Mơr, song trên thực tế diện tích này ngày càng thu hẹp bởi phải bố trí một phần đất để xây dựng các khu tái định cư, bên cạnh đó còn có tình trạng người dân tại chổ chiếm đất để canh tác. Công ty cổ phần Nhiệt điện mía đường Ayunpa đã đầu tư nâng công suất nhà máy chế biến đường từ 2.500 tấn mía cây/ngày lên 6.000 tấn mía cây/ngày và phải cần đến diện tích mía đứng khoảng 9.000ha, song hiện tại chỉ có 7.000ha còn thiếu 2.000ha chưa có quỹ đất trồng mía mới... Giải pháp để gỡ vướng về quỹ đất cho các doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo cho các cấp chính quyền địa phương, ngành chức năng cùng với các doanh nghiệp tổ chức họp dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho bà con, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời xử lý nghiêm những kẻ xấu cầm đầu xúi giục, kích động bà con làm những điều trái pháp luật nhà nước. Riêng về quỹ đất mở rộng vùng chuyên canh cây mía ở vùng Đông Trường Sơn thì cần nghiên cứu phương án phát triển vùng nguyên liệu sang các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krôngpa đảm bảo quỹ đất cho việc phát triển cây mía./.