(ĐTCK-online) Theo thống kê của ĐTCK, từ đầu tháng 9/2011 đến nay, đã có hơn 50 DN thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt, tỷ lệ trả bình quân khoảng 11%/mệnh giá.

Theo quy định, cổ tức được chia cho cá nhân từ đầu tư vào TTCK và góp vốn mua cổ phần của DN (trừ cổ tức của các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, tổ chức tín dụng), được miễn thuế TNCN từ 1/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012. Đây cũng là một chính sách giảm bớt khó khăn cho NĐT cá nhân trong bối cảnh TTCK ảm đạm.

Một số doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức trong tháng 11/2011

MCK

Nội dung

Ngày GDKHQ

Ngày thực hiện

VC9

Tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1.100 đồng/cổ phiếu

11/11/2011

30/3/2012

VC2

Tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu

8/11/2011

26/12/2011

CLC

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt, 1.000 đồng/cổ phiếu

23/11/2011

22/12/2011

IDV

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu

18/11/2011

22/12/2011

DHA

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu

3/11/2011

20/12/2011

PTG