THCL - Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã cập nhật thông tin liên quan đến tình hình khôi phục cung cấp điện, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do cơn bão số 2 (Talas) tính đến thời điểm sáng ngày 18/7/2017.

THCL - Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã cập nhật thông tin liên quan đến tình hình khôi phục cung cấp điện, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do cơn bão số 2 (Talas) tính đến thời điểm sáng ngày 18/7/2017.

Nhieu dia phuong duoc cap dien tro lai sau bao - Anh 1

Nhiều địa phương được cấp điện trở lại sau bão

Các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Quảng Bình đã khôi phục hoàn toàn việc cung cấp điện trở lại sau bão. Tỉnh Thanh Hóa đã khôi phục cung cấp điện đối với 60/63 đường dây trung áp bị sự cố. Tỉnh Nghệ An là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do bão đã khôi phục cung cấp điện được 58/116 (50%) đường dây trung áp bị sự cố. Tỉnh Hà Tĩnh đã khôi phục cung cấp điện được 42/46 đường dây trung áp bị sự cố. Đến sáng sớm nay, tất cả các trạm bơm chống úng ở tất cả các địa phương bị ảnh hưởng do bão số 2 đã được khôi phục hoàn toàn việc cấp điện trở lại.

Với mục tiêu khôi phục cung cấp điện trở lại trong thời gian nhanh nhất có thể, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và các Công ty Điện lực bị ảnh hưởng do bão số 2 tiếp tục tập trung khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện khắc phục các sự cố lưới điện do mưa bão gây ra, rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ của quý khách hàng sử dụng điện, của chính quyền và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng.

PV