Th. Hà

Nhieu dia phuong chua lap ho so cap quyen su dung dat cho nguoi dan - Anh 1

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM- Ngày 22-9, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đã làm việc với H. Thăng Bình về kết quả thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. H. Thăng Bình có 11 xã triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó, có 6 xã đang thực hiện dỡ dang, với hơn 22.500 hồ sơ đã kê khai đăng ký nhưng chỉ mới cấp được gần 3.100 hồ sơ; 5 xã còn lại chỉ mới đo đạc lập bản đồ địa chính nhưng chưa xác lập được hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo H. Thăng Bình và các xã khẩn trương chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu đến cuối năm 2016 hoàn thành đạt từ 80% đến 90% việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai ở các xã triển khai dự án trên địa bàn huyện.