Bộ Xây dựng vừa có công văn số 2570/BXD-QLN về việc trả lời một số kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA). Theo đó bộ này cho biết sẽ xem xét nghiên cứu một số điểm theo đề xuất của HoREA.

Bộ Xây dựng hoan nghênh, ghi nhận và đánh giá cao những thông tin, nhận xét, đánh giá về thị trường bất động sản 9 tháng đầu năm 2016 và những dự báo về thị trường này năm 2017 của HoREA nêu trong văn bản 79/CV-HoREA.

Một số nội dung trong văn bản 79/CV-HoREA đã được Bộ Xây dựng báo cáo trực tiếp với Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và được đánh giá cao.

Nhieu de xuat cua HoREA duoc Bo Xay dung xem xet - Anh 1

Một số điểm trong Luật kinh doanh bất động sản sẽ được xem xét sửa đổi cho phù hợp theo kiến nghị của HoREA (Ảnh: N.Vũ)

Chẳng hạn, các đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản của HoREA đã được Bộ Xây dựng kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp đưa vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến đầu tư kinh doanh, một số đề xuất khác. Bộ cũng cho biết đã ghi nhận và sẽ nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xem xét khi có chương trình sửa đổi, bổ sung các luật này.

Một số đề xuất của HoREA gửi cho Bộ Xây dựng:

Đề nghị thay thế chế định "tiền sử dụng đất" bằng sắc thuế "Thuế chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở" để đảm bảo minh bạch và loại trừ cơ chế "xin - cho".

Đề nghị bỏ quy định "Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần" tại điều 113 Luật Đất đai; và sửa đổi điều 114 Luật Đất đai giao toàn quyền cho cấp tỉnh ban hành "Bảng giá đất và giá đất cụ thể" để phù hợp với thực tế tình hình của địa phương.

Kiến nghị áp dụng hình thức giao đất ổn định lâu dài cho chủ đầu tư, chủ sở hữu phần diện tích công trình thương mại, dịch vụ, căn hộ dịch vụ (officetel) trong dự án nhà ở (sửa đổi, bổ sung điều 55 Luật Đất đai).

Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản (2.d) điều 174 Luật Đất đai cho phép thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài.

Đề nghị sửa đổi khoản 11 điều 6 Luật Nhà ở về sử dụng căn hộ chung cư, để khuyến khích phong trào khởi nghiệp trong thanh niên.

Nguyên Vũ