TTO - Triển lãm và hội thảo quốc tế "Sự hội tụ của Công nghệ thông tin cho cuộc sống tương lai" vừa được tổ chức tại Khu Công nghệ phần mềm (Khu CNPM) ĐHQG TPHCM.