Ngày 8/11, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Anh Cương dự và chủ trì Hội nghị.

Nhieu cong dan duoc tra lai quyen loi - Anh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Anh Cương trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Luật KN, Luật TC. Ảnh: PH

Báo cáo kết quả thi hành Luật KN, Luật TC tại Hội nghị cho thấy, trong 4 năm qua, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả khả quan.

Ngay sau khi Luật KN, Luật TC có hiệu lực thi hành, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức Hội nghị quán triệt về nội dung Luật KN, Luật TC tới toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân. Trong đó, tập trung quán triệt về những điểm mới của Luật KN, Luật TC để cán bộ, công chức và nhân dân nắm được, thực hiện theo đúng quy định.

Để giải quyết KN,TC được bảo đảm theo đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật KN và Luật TC, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KN, Luật TC và Thông tư của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình giải quyết KN,TC, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết KN,TC và áp dụng mẫu văn bản trong việc giải quyết KN,TC.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng luôn quan tâm và chỉ đạo tổ chức hoạt động quán triệt pháp luật KN, TC cho cán bộ, công chức, viên chức; tuyên truyền, phổ biến đối với các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KN, TC…

Nhieu cong dan duoc tra lai quyen loi - Anh 2

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: PH

Kết quả, về giải quyết KN, tổng số đơn KN thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp trong tỉnh là 1.150 đơn. Xem xét, ban hành quyết định, kết luận giải quyết 1.023 đơn KN (đạt tỷ lệ 89%). Trong đó, tổng số đơn được cấp tỉnh giải quyết là 90/93 đơn (đạt 97%); tổng số đơn được các sở, ngành giải quyết là 92/103 đơn (đạt 89%); cấp huyện giải quyết được 272/307 đơn (đạt 89%); cấp xã giải quyết được 569/647 đơn (đạt 88%). Qua giải quyết KN đã kiến nghị trả lại cho công dân 640m2 đất; trả lại quyền lợi cho 26 người; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 4 cá nhân; kiểm điểm, rút kinh nghiệm 1 tổ chức.

Về giải quyết TC, toàn tỉnh tiếp nhận 1.114 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Xem xét ban hành quyết định, kết luận giải quyết 976 đơn TC (đạt 88%). Trong đó, cấp tỉnh giải quyết 52/60 đơn TC (đạt 87%); các sở, ngành giải quyết được 67/72 đơn (đạt 93%); cấp huyện giải quyết được 286/331 (đạt 86%); cấp xã giải quyết được 571/651 đơn (đạt 88%). Qua giải quyết TC, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách là 388 triệu đồng; kiến nghị thu hồi trả dân 349 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 13.058m 2 đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 50 cá nhân và 1 tập thể; xử phạt vi phạm hành chính 135 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giải quyết KN,TC vẫn còn những hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đầy đủ đến công giải quyết KN,TC của công dân; chất lượng giải quyết KN,TC tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao; đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết KN,TC còn thiếu về số lượng, chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ…

Tham gia thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được và nguyên nhân hạn chế tồn tại trong giải quyết KN,TC và tiếp công dân, đồng thời có ý kiến đề nghị, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật KN, Luật TC cũng như đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm của cán bộ, các cấp, các ngành chức năng trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Anh Cương khẳng định 4 năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai nội dung Luật KN, Luật TC đạt hiệu quả. Trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp công dân; giải quyết dứt điểm các vụ việc tại cơ sở, hạn chế đến mức thấp nhất các cuộc KN, TC vượt cấp; Công khai các thủ tục hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực: đất đai, đầu tư, xây dựng, quản lý ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý Nhà nước của thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các cấp trên các lĩnh vực được giao.

Nhieu cong dan duoc tra lai quyen loi - Anh 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Anh Cương phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: PH

“Kết quả giải quyết KN, TC đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh, chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả cho việc tiến hành thành công Đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giải quyết KN, TC trong thời gian tới, đề nghị các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật KN, Luật TC năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kịp thời phát hiện những bất cập để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Anh Cương cũng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục thực hiện tốt chế độ tiếp công dân thường xuyên, đột xuất và định kỳ; nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ đối với đội ngũ các bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC trên địa bàn tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh thành điểm nóng; tăng cường công khai, minh bạch quy trình thủ tục hành chính, văn bản pháp luật; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, quy chế dân chủ, hòa giải ở cơ sở; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giải quyết KN,TC…

Phương Hiếu